Suomessa kotihoidossa

Viola

Suomessa kotihoidossa - Young - Narttu
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Argento

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Goofy

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Adam

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Secretario

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Iso

Marlene

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Nino

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Clipper

Suomessa kotihoidossa - Young - Uros
Adoptoitavissa Pieni